พระหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร

พระพิมพ์หลวงปู่ใหญ่บรมครูเทพโลกอุดร วังหน้า ปีพ.ศ.2411


พระปิดตาสี่กร หลวงปู่เทพโลกอุดร เนื้อหินลับมีด

พระปิดตาสี่กร หลวงปู่เทพโลกอุดร ลงรักชาด


พระปิดตาซ้อน โสณะอุตตระ ลงรักชาด

หลวงปู่เทพโลกอุดร พิมพ์ปิดตาดอกพิกุล(จันทร์เพ็ญ)

หลวงปู่เทพโลกอุดร พิมพ์ยืนปิดตาสมาบัติ


หลวงปู่เทพโลกอุดร พิมพ์ยืน
หลวงปู่เทพโลกอุดร พิมพ์ธุดงค์